شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون

شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارونشرکت مجتمع فرآورده های فسفات…

بیشتر بخوانید

سدیم تریپلی فسفات

اهداف طرح تولید ماده (STPP (94% – تولید 50000 هزار تن در سال ماده سدیم تریپلی فسفات – قطع واردات STPP به داخل کشورو تامین نیازهای داخلی – توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات شوینده و کاشی و سرامیک – کمک به توسعه  ظرفیتهای صنعتی ، تولید ، ساخت و پشتیبانی قطعات یدکی…

بیشتر بخوانید

ارزش های محوری :

1.  صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت آنان به عنوان یکی از ارکان شرکت . 2. تمرکز در جهت جلب رضایتمندی مشتریان و تامین کنندگان . 3. توجه ویژه به ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 4. توجه به خلاقیت ، نوآوری و بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها . 5. توسعه مشارکت…

بیشتر بخوانید