سدیم تریپلی فسفات

اهداف طرح تولید ماده (STPP (94%

– تولید 50000 هزار تن در سال ماده سدیم تریپلی فسفات
– قطع واردات STPP به داخل کشورو تامین نیازهای داخلی
– توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات شوینده و کاشی و سرامیک
– کمک به توسعه  ظرفیتهای صنعتی ، تولید ، ساخت و پشتیبانی قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با واحدهای تغلیظ، فیلتراسیون، کولینگ تاور، پلیمریزاسیون و خنثی سازی
– کمک به توسعه ظرفیتهای  منطقه ای و اقتصادی و اشتغال
– ایجاد بستر لازم به منظور تولید و توسعه تولید مواد اولیه صنایع شوینده و کاشی و سرامیک
– دستیابی به دانش فنی طراحی ، ساخت و راه اندازی  و بهره برداری  واحدهای تولید STPP
– برنامه ریزی به منظور توسعه ظرفیت تولید و ایجاد پتانسیل های صادراتی

مشخصات طرح:

-نام محصول نهائی : سدیم تریپلی فسفات  (STPP) 94%
-ظرفیت واحد: 50000 هزار تن در سال  در فاز اول
-خلوص ماده تولیدی : در حدود 94%
-روش تولید:  روش مرطوب( Wet)
-خوراک واحد : خاک فسفات، اسید سولفوریک 98% و سود کاستیک 48%
-مساحت کارخانه :  در حدود 6 هکتار
-شروع عملیات اجرائی :  1384
-اتمام عملیات ساختمانی و نصب : 1388
-شروع عملیات پیش راه اندازی : 15 شهریور ماه 1393
-شروع عملیات راه اندازی: 1 آبان ماه 1393
-تاریخ دسترسی به اولین محصول نهائی 27 آذرماه 1393
کاربرد محصول طرح : بطور عمده در تولیدپودرهای شوینده و کاشی و سرامیک