اسید فسفریک 25% بعنوان محصول میانی

مونو سدیم فسفات و دی سدیم فسفات

سدیم تریپلی فسفات

اهداف طرح تولید ماده (STPP (94% – تولید 50000 هزار تن در سال ماده سدیم تریپلی فسفات – قطع واردات STPP به داخل کشورو تامین نیازهای داخلی – توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات شوینده و کاشی و سرامیک – کمک به توسعه  ظرفیتهای صنعتی ، تولید ، ساخت و پشتیبانی قطعات یدکی…

  • اهداف طرح تولید ماده STPP (%94)

H– تولید 50000 تن در سال ماده سدیم تریپلی فسفات

– قطع واردات STPP به داخل کشور و تامین نیازهای داخلی

– توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات شوینده و کاشی و سرامیک

– کمک به توسعه  ظرفیتهای صنعتی ، تولید ، ساخت و پشتیبانی قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با واحدهای تغلیظ، فیلتراسیون، کولینگ تاور، پلیمریزاسیون و خنثی سازی

– کمک به توسعه ظرفیتهای  منطقه ای و اقتصادی و اشتغال

– ایجاد بستر لازم به منظور تولید و توسعه تولید مواد اولیه صنایع شوینده و کاشی و سرامیک

– دستیابی به دانش فنی طراحی ، ساخت و راه اندازی  و بهره برداری  واحدهای تولید STPP

– برنامه ریزی به منظور توسعه ظرفیت تولید و ایجاد پتانسیل های صادراتی

 

  • مشخصات طرح:

-نام محصول نهائی : سدیم تریپلی فسفات  (STPP) 94%

-ظرفیت واحد: 50000 تن در سال  در فاز اول

-خلوص ماده تولیدی : در حدود 94%

-روش تولید:  روش مرطوب( Wet)

-خوراک واحد : خاک فسفات، اسید سولفوریک 98% و سود کاستیک 48%

-مساحت کارخانه :  در حدود 6 هکتار

-شروع عملیات اجرائی :  1384

-اتمام عملیات ساختمانی و نصب : 1388

-شروع عملیات پیش راه اندازی : 15 شهریور ماه 1393

-شروع عملیات راه اندازی: 1 آبان ماه 1393

-تاریخ دسترسی به اولین محصول نهائی 27 آذرماه 1393

کاربرد محصول طرح : بطور عمده در تولید پودرهای شوینده و کاشی و سرامیک

 

نام محصول نهائی : سدیم تریپلی فسفات  (STPP) 94%

-ظرفیت واحد: 50000 هزار تن در سال  در فاز اول

-خلوص ماده تولیدی : در حدود 94%

-روش تولید:  روش مرطوب( Wet)

-خوراک واحد : خاک فسفات، اسید سولفوریک 98% و سود کاستیک 48%

-مساحت کارخانه :  در حدود 6 هکتار

-شروع عملیات اجرائملیات ساختمانی و نصب : 1388

-شروع عملیات پیش راه اندازی : 15 شهریور ماه 1393

-شروع عملیات راه اندازی: 1 آبان ماه 1393

-تاریخ دسترسی به اولین محصول نهائی 27 آذرماه 1393

 

کاربرد محصول طرح : بطور عمده در تولیدپودرهای شوینده و کاشی و سرامیک